Logopediste

Mijn naam is Kay Lamond. In september 2006 begon ik mijn loopbaan als logopediste. Na het voltooien van mijn middelbare studies in het Sint-Janscollege (voorheen: Sint-Stanislascollege) te Poperinge, begon ik in 2003 aan mijn opleiding aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik behaalde er in juni 2006 mijn diploma Bachelor in de Logopedie. Na mijn hogere studies ging ik meteen aan de slag en startte met de uitbouw van een eigen zelfstandige praktijk in de Krombeekseweg 39A te Poperinge. Dit combineerde ik de eerste jaren met een halftijdse job in het buitengewoon onderwijs. Ik deed ondertussen ook een aantal vervangingsopdrachten bij collega-logopedistes in hun privépraktijk.

Vanaf 2010 ruilde ik het onderwijs voor een deeltijdse opdracht in een woon-en zorgcentrum waar ik tot op heden nog steeds actief ben. Door regelmatige bijscholing en cursussen hou ik mijn kennis up-to-date. Als lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) blijf ik ook steeds op de hoogte van de wetgeving en de vernieuwingen in onze sector. Met mijn reeds opgedane werkervaring in zowel het onderwijs, de zorgsector als in mijn privépraktijk sta ik steeds tot uw dienst. Aarzel zeker niet om mij te contacteren!

Werkwijze

 

Aanmelding

Er kan op eigen initiatief contact met mij opgenomen worden. Ook school en/of ouders kunnen een probleem opmerken en dit melden. In samenwerking met school – CLB – ouders – paramedisch team wordt er naar een passende behandeling gezocht en wordt de therapie opgestart.

 

Onderzoek

Het onderzoek wordt afgestemd op basis van de aangemelde problematiek. Elke stoornis vergt een ander onderzoek. Vooreerst wordt er steeds een intakegesprek ingepland. Indien het om een kind gaat worden de ouders hierbij betrokken. Na dit gesprek wordt er beslist welke therapie het meest geschikt is. Een consultatie bij de NKO-arts kan, afhankelijk van de problematiek, noodzakelijk zijn.

 

Behandeling

Van zodra alle documenten in orde zijn kan de behandeling van start gaan. De frequentie en het tijdstip worden steeds in samenspraak vastgelegd.

 

Stoornissen

Zowel fonologische al fonetische articulatiestoornissen kunnen behandeld worden. Bij een fonologische articulatiestoornis spreekt het kind beduidend minder verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes. Deze kinderen blijven echter vereenvoudigingsprocessen toepassen op de leeftijd waarop leeftijdsgenootjes dat niet meer doen.

Enkele voorbeelden:

  • weglaten van de eindmedeklinkers vb deu ipv deur, ne ipv nest
  • vervangen van medeklinkers vb tameel ipv kameel, wark ipv zwart

Bij een fonetische articulatiestoornis kan het kind de klank echter wel vormen maar wordt deze nog weggelaten of vervormd. Dit kan bijvoorbeeld omdat de klank technisch nog te moeilijk is.

Enkele voorbeelden:

  •  sigmatisme waarbij de klanken [s], [z], [sj] verkeerd worden uitgesproken.
  • rhotasisme waarbij er problemen zijn met de[r]
  • interdentaliteit van de apico-alveolaire klanken [t,d,n,l].

Articulatietraining voor volwassenen

Ook studenten of beroepssprekers die omwille van hun opleiding of job nood hebben aan articulatietraining kunnen bij mij terecht.

Vertraagde of verstoorde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft op leeftijdsgenootjes. Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. Bij een verstoorde taalontwikkeling is het ontwikkelingsverloop afwijkend van de normale ontwikkeling van spraak en taal.

(dyslexie /dyscalculie/dysorthografie)

Je maakt je zorgen om je kind in de klas. Dit kan zich situeren op verschillende vlakken. Als logopediste behandel ik zowel lezen, spelling als rekenen. Hierbij wordt een nauwe samenwerking met de leerkracht en het zorgteam op school beoogd.

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken, kan dit keelpijn en stemklachten veroorzaken. Mensen die beroepsmatig spreken zoals, leerkrachten, kleuterleidsters,… hebben hier vaak mee te kampen. Ook bij kinderen kan heesheid optreden. Het is van groot belang dat de oorzaak hiervan onderzocht wordt. Door aanhoudend stemmisbruik kunnen bijvoorbeeld stembandknobbeltjes ontstaan. Na een uitgebreid onderzoek door de NKO-arts en mezelf wordt een passende behandeling opgesteld.

Wanneer het slikken niet als een automatisme verloopt, kan de correcte slikact aangeleerd worden. Dit kan zowel behandeld worden bij kinderen als bij volwassenen.

Dysartrie bij volwassenen

Deze spraakstoornis is het gevolg van een beschadigd zenuwstelsel. Dit kan optreden ten gevolge van een beroerte ,trauma of degeneratieve ziekte. Deze personen hebben een slechte spraakverstaanbaarheid, een te zachte en/of hese stem,… Ook speekselverlies of slikproblemen kunnen hiervan een gevolg zijn.

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat ten gevolge van een hersenletsel. Mensen met afasie hebben niet alleen moeite met begrijpen of uiten van gesproken taal, ook het (begrijpend) lezen, schrijven, herkennen van prenten of gezichten kan verstoord zijn.

FAQ

Waar en wanneer kan u bij mij terecht?

Peuters en kleuters kunnen bij mij thuis in de praktijk of op school (mits overleg) behandeld worden. Lagere schoolkinderen kunnen enkel buiten de schooluren in de praktijk langskomen. Als volwassene hebt u de mogelijkheid in mijn praktijk of eventueel bij u thuis therapie te volgen.

Terugbetaling?

Heel wat mutualiteiten voorzien reeds in terugbetaling voor het volgen van logopedische behandelingen. Afhankelijk van bij welke instelling u bent aangesloten verschilt het bedrag van terugbetaling. Doorgaans worden sessies die vallen onder de verplichte verzekering voor 75% terugbetaald. De aanvullende verzekering vergoedt u voor 50%.

Verloop van betaling?

Standaard wordt er per maand een afrekening/factuur opgemaakt die via overschrijving betaald kan worden. Afwijkingen hierop kunnen in samenspraak met de logopediste worden afgesproken.

Sessies annuleren?

Om praktische en organisatorische redenen wordt er aangedrongen om minstens 12u op voorhand een sessie te annuleren. Dit kan telefonisch, pers sms of per email. Bij onverwittigde afwezigheid wordt de therapiebeurt alsnog aangerekend.

Verlofregeling?

Enkele weken voor elke schoolvakantie wordt in samenspraak een aangepaste planning opgemaakt. Ook in examenperiodes kan er van de vaste uurregeling worden afgeweken indien dit beter uitkomt.

image

Contact

  Krombeekseweg 39a, 8970 Poperinge
 057 36 08 95
  0474 57 98 21
  verbeke.lamond@telenet.be

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Wil je meer weten over mijn werkwijze of de praktijk of wil je contact opnemen? Laat dan hieronder je bericht na en ik contacteer je zo snel mogelijk.

Bedankt voor je bericht!

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty